Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

I. Qua trực tiếp Shop Đàn và thanh toán tại các địa chỉ

  1.  
  2. Địa chỉ 2: 111, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
  3. Điện thoại liên hệ: 096.988.7134
Top